Óriási kudarc Matkovichék szociális bérlakás programja is

A tudomásom szerint egyáltalán nem valósult meg, semmilyen konkrét információval nem rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy létezne Matkovich Ilonáék szociális bérlakásokra vonatkozó koncepciója – jelentette ki kérdésünkre Pető Csilla a Fidesz-KDNP váci önkormányzati képviselője, akit azután keresett meg lapunk, hogy újabb váci család kerül hamarosan utcára úgy, hogy a Matkovich-féle városvezetés háromszor is elutasította a tartozásuk részletfizetésére vonatkozó kérelmüket.

A lapunknak adott interjúban Pető Csilla reagál azokra a tényekre, miszerint a jelenlegi városvezetés ideje alatt minden évben nőtt a kilakoltatott családok száma, míg a szociális bérlakások száma jelentősen csökkent, és mint ismert egyetlen egy új bérlakást sem épített a balliberális városvezetés a négy és fél évük alatt, ami súlyos kudarcnak mondható.

A 2019 őszén felállt jelenleg regnáló városvezetés szociális bérlakás programot hirdetett, amit már korábban maga Matkovich Ilona balliberális polgármester ismert el, hogy nem tudtak teljesíteni, ugyanis az elmúlt öt év alatt egyetlen ilyen bérlakást sem építettek. Inotay Gergely alpolgármester a botrányosan lassan épült Bauer Mihály utcai bölcsőde átadásakor a 0627.hu kérdésére maga is elismerte e kudarcot, miszerint egyetlen szociális bérlakás sem épült. Azt nyilatkozta, hogy többet fel fognak újítani, amit kellő időben kommunikálnak majd, de ez tudomásunk szerint a mai napig nem történt meg. Ön tud erről bármit is?

A 2019-ben felállt jelenlegi városvezetés programjában, illetve választási ígéretei között szerepelt a bérlakás program, ami tulajdonképpen arról szólt volna, hogy a nehezebb anyagi körülmények között élők, vagy egy szerényebb jövedelmi helyzettel lévőknek nyújtott volna segítséget. Ez az én tudomásom szerint egyáltalán nem valósult meg, semmilyen konkrét információval nem rendelkezünk erre vonatkozóan, hogy ez egyáltalán életbe lépett volna. A testületi üléseken az elmúlt négy és fél év során, folyamatosan kérdésként tettem fel a polgármester asszony irányába, hogy a szociális koncepcióról sincsen tudomásunk, ez a koncepció nem került elénk. Ebből egyáltalán semmilyen információt nem osztottak meg velünk, hogy ez hogyan került kidolgozásra, milyen szempontokat vettek figyelembe, illetve az ő meglátásuk szerint a jelenlegi szociális lakásokból mennyit kívánnak megtartani ilyen célra. Hiszen az látszik hónapról-hónapra a bizottsági üléseken, hogy óriási igény mutatkozik a szociális önkormányzati lakásokra. Amikor ugyanis kiírásra kerül egy-egy szociális lakás, négyszeres, ötszörös túljelentkezés mutatkozik. Olyan nagymértékű a pályázók száma, hogy látni lehet azt, hogy hatalmas az igény ezekre az ingatlanokra. Azonban rendkívül sajnálatos módon azt tapasztalom, hogy a város – ezeket az állagukban esetlegesen leromlott ingatlanokat – nem azon iparkodik és törekszik, hogy felújítsa, majd szintén a szociális lakáspiacon próbálja az igénylőknek fölkínálni, hanem ezek sok esetben értékesítésre kerülnek. Egy igen érdekes szófordulattal él folyamatosan a polgármester asszony, „rossz vagyon kategóriát” emleget. Inotay Gergely alpolgármester úr is folyamatosan ezzel a terminológiával él, ami szerintük arról szól, hogy azok az ingatlanok, amiket az előző bérlők lelaktak, vagy olyan állapotba kerültek, hogy komoly anyagi ráfizetés lenne ezeket felújítani, nem éri meg foglalkozni velük. Sohasem próbálták meg olyan módon piacra hozni ezeket az ingatlanokat, hogy akár a bérlő segítségével, vagy bármilyen karitatív szervezet segítségével kerüljenek ezek felújításra, és szintén azoknak a rászorulóknak legyen fölkínálva, akik valóban erre igényt tartanának.

A lapunkhoz eljutott információk szerint 2019 óta minden évben nőtt a kilakoltattak száma Vácon. Az általunk megismert adatok alapján: 2020-ban 6, 2021-ben 12, 2022-ben 17, 2023-ban összesen 21 kilakoltatás történt szociális bérlakásból. A 2024-es, idei évi adatokat még nem ismerjük, de azok nélkül is ez 56 kilakoltatást jelent. A szociális bérlakásból utcára kerülő családok számára milyen segítséget nyújt az önkormányzat? A hozzánk eljutott információk szerint a hajléktalanszállót kínálják fel megoldásként, illetve arról is van tudomásunk, hogy az utcára kerülő ingóságok számára fizetett konténerben való elhelyezést ajánlanak, ami valljuk be egyik sem jelent valós megoldást. Az utcára kerülést meg is lehetne előzni, ha engedélyeznék a tartozások részletfizetésére vonatkozó kéréseket, de úgy tudjuk ettől elzárkóznak sok esetben. Ön mit tud minderről?

Konkrét információnk csak és abban az esetben van, hogyha az ellátottak vagy ezek az igény bevevők megkeresnek bennünket. Nem egyszer történik ilyen, hiszen a szociális ellátórendszerben dolgoztam, tehát van egyfajta élő kapcsolatom e téren, illetve a Katolikus Karitásszal is nagyon jó kapcsolatot ápolok így ilyen módon is van információm. Áprilistól megszűnt a moratórium, tehát ezek a kilakoltatások érvényben vannak, és a Váci Városfejlesztő Kft., illetve a város vezetése él is ezzel a jogával. Ez valamilyen szinten rendben van, csak én azt sajnálom és fájlalom, hogy miért kell megvárni, hogy ilyen tetemes mennyiségű hátralékot halmozzon fel egy család? Miért nincs arra mód és lehetőség, hogy ezeket a családokat időben figyelmeztessék? Időben segítő kezet nyújtsanak, akár egy részletfizetéssel, akár valamilyen adósságkezelési tanácsadással vagy konkrét segítséggel, ami az adott családnak, adott helyzetben segítséget nyújthat? Biztos vagyok benne, hogy ha szándék, akarás lenne, ha lenne empatikus hozzáállás a városvezetés részéről, nem egy, nem két család megmenthető lenne attól, hogy az utcára kerüljön. Vannak példák előttünk, vannak előttünk olyan városok, ahol ez a szociális háló a város segítségével működni tud, és meg tudjuk előzni az ilyen nehéz élethelyzeteket.

Miképp kommentálja azt a tényt, hogy azok a családok, akik nehéz helyzetbe kerülnek akár egy betegség, akár egy munka, vagy egy házastárs elvesztése miatt és az anyagi forrásaik beszűkülnek, mégsem kapnak részletfizetési kedvezményt a felhalmozódott lakbér hátralékukra? Konkrét ügy, a tegnap lapunk által nyilvánosságra hozott váci család ügye, akik erre vonatkozó kérelmét háromszor utasította el a baloldali városvezetés. Mi az oka annak, hogy elutasítják? Hogyan kommentálja mindezt? Ez most csak pusztán szakmaiatlanság, figyelmetlenség, nemtörődömség? Az érintett család elmondása szerint őket úgy tájékoztatták, hogy az sem zavarja az önkormányzatot, amennyiben húsz évig üresen áll majd az ingatlan, de nekik mindenképpen el kell azt hagyniuk. Elfogadható mindez?

Az a szomorú, amire az imént is hivatkoztam, hogy van nem egy, nem két olyan lakás, ami bár leromlott állapotú, de kis felújítással kiadható lenne, de a „rossz vagyon” címkével ellátva inkább megszabadul ezektől a város. Én magam és jobboldali képviselő társaim is számtalan alkalommal tettük fel a kérdést, hogy akkor miért éri meg egy ilyen állítólag leromlott állapotú lakást megvennie egy vállalkozónak, ha az annyira menthetetlen állapotban van? Neki miért éri meg megvásárolni, felújítani és esetlegesen majd a későbbiekben eladni, és miért nem éri meg az önkormányzatnak, akinek a tulajdonában van? Megtehetné és meg is kellene tennie a városvezetésnek, hogy ezeket maga újítja fel, és szigorúbb feltételekkel, szigorúbb kontrollal adja ki rászoruló családoknak. Azért, hogy valóban ne történjenek szélsőséges esetek, mint egyébként az Vácon és természetesen más városban is tapasztalható. A családra, akire az imént utalt, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója hívta fel a figyelmemet. Ők is rettenetesen elkeseredve próbáltak segítséget kérni tőlünk, hogy valamilyen megoldásra jussunk az érintett család esetében. Számomra fölfoghatatlan, hogy háromszori beadványban kért részletfizetést a család, mivel egy olyan előre nem látott élethelyzettel szembesültek, amikor az anyagi helyzetük még nagyobb korlátok közé került, és sajnos nem kapták ezt meg a városvezetéstől. Emellett nem kaptak semmilyen útmutatást, semmilyen megoldáskeresés nem volt tapasztalható a részükről. Joggal tesszük fel a kérdést, hogy hol van ilyenkor a szociális háló, hol van ilyenkor a családszolgálat, hol vannak azok a szervezetek, akiknek kötelességük lenne a váci családokat ilyen módon segíteni és alternatívát, valamilyen perspektívát nyújtani? Miért nem segítenek azoknak a családoknak akiknek az élethelyzete ilyen zsákutcába került egy betegség, vagy bármi más nem várt körülmény okán? Kötelességünk lenne ezeket a családokat fölkarolni. Nem csak a szavak szintjén és szólamok szintjén empatikusnak mutatkozni, hanem valóban tevőlegesen is tenni ezekért a családokért, és éreztetni velük, hogy a város felelős az állampolgáraiért.

Térjünk még vissza arra a tényre, amit Inotay Gergely alpolgármester nyilatkozott, miszerint kommunikálni fogják azt a jelentős felújítást, mely több önkormányzati bérlakást érint. Miután, ugye mint azt beismerte, hogy az ígéretük ellenére egyetlen egy sem épült. Önhöz jutott el erről az állítólagos felújításról konkrét információ?

Velünk sajnálatos módon nem osztanak meg információkat. Mi is akkor vagyunk tulajdonképpen beavatva ezekbe a tényekbe, amikor bizottsági, vagy testületi ülés van. Nincs együttműködés, nincs partnerség, nincs egymásnak szakmai meghallgatása, tanácskérés, vagy egyáltalán bármilyen közös gondolkodás. Soha semmilyen tekintetben nem keresték a segítségünket. Ez, bár a testületi üléseken a polgármester asszony szájából néha-néha elhangzik, nagyon vicces számomra, mert tudom, hogy semmilyen alapja nincs és semmilyen komolyság nincs mögötte. Csak jól hangzik amikor a médiában, a tévében a választók ezeket a testületi üléseket megnézik, hallják az ilyen és ehhez hasonló varázsmondatokat, amiknek azonban sajnos semmilyen alapja nincs.

Tehát akkor ön sem tud az állítólag felújított önkormányzati bérlakásokról?

Konkrét információnk nincs, mint ahogy arról sincs, amit nagyon sokszor kértünk, hogy szeretnénk megismerni a városvezetés szociális koncepcióját. Kíváncsiak lennénk arra, hogy ők hogyan és miben gondolkoznak, mi az a lakásszám, amit ők úgy gondolnak, hogy Vác lakosságához és azokhoz az igényekhez, amiket látunk szükség van. Óriási a túljelentkezés ezekre a lakásokra, nem véletlenül. Tehát valószínűleg azért nem kaptuk meg ezt a szociális koncepciót, mert nincsen. Ment a „tili-toli” négy és fél évig, és ha eddig nem sikerült magukból kipréselni egy ilyen koncepciót, az nem véletlen, hiszen nem létezik.

Válaszokat lapunk sem kap, számtalan levelet küldtünk Matkovich Ilona számára, de az elmúlt évek alatt egyetlen egyre sem érkezett válasz. Azt fentebb már említettük, hogy a kilakoltatott családok száma minden évben nőtt a jelenlegi városvezetés ideje alatt. Egy másik hiteles adat, hogy míg 2016 októberében 401 darab szociális bérlakással rendelkezett a város, addig 2023 novemberére ez a szám 317-re csökkent. Úgy, hogy mindeközben jelentős számú önkormányzati ingatlant adtak el. Ön miképp látja, azért nem tudott a jelenlegi városvetés szociális koncepciót felmutatni, mert azt valójában el sem készítették, vagy mert nemes egyszerűséggel egészen más terveik voltak? Lehetséges ön szerint, hogy más mentén, más elvek, tervek és elképzelések mentén vezették ezt a várost Matkovich Ilonáék? Elég ha csak a Március 15. téren, a Széchenyi utcában azaz a kiemelt belvárosi részen eladott ingatlanokra gondolunk, vagy a Gazdasági Hivatal épületére, a Csocsaj Grill épületére, a mellette található nyilvános illemhely kiárusítására.

Ebben én biztos vagyok, hiszen ez az ingatlaneladás, ez a vagyonfelélés, amit ők szisztematikusan és módszeresen felépítettek, ebbe az irányba viszi ezt a történetet. Nem arról szól, hogy valóban jó gazda módjára átvilágítani, átgondolni, megnézni az igényeket, majd ezzel harmóniába hozva azokat a lakásokat, amik megvannak, felmérni, hogy mi a hosszú és középtávú tervünk ezzel a lakásállománnyal.Itt nem volt egy ilyen irányú gondolkodás. Nem kértek szerintem a társszakmától sem segítséget, nem néztek meg más működő modelleket sem. Úgy gondolom, hogy abszolút ez a felélni, eladni koncepció, ami ezeket a városvezetőket vezette. Főként, hogyha ezek az ingatlanok esetleg olyan kiemelt helyen vannak, mint a belváros. A szociális érzékenysége sajnálatos módon ennek a városvezetésnek nagyon-nagyon silány, vagy nagyon kis százalékban tapintható, tapasztalható.

Talán ez abban is tetten érhető, hogy számtalan ilyen helyzetbe került családdal riportot készítve mindenki egyöntetűen mondta el azt, hogy egyáltalán nem fogadta őket a város polgármestere, Matkovich Ilona. A hónapokkal előtte lefoglalt fogadóra időpont ellenére sem. Tehát akkor sem, ha neki mondjuk volt időpontja, amire mondjuk várt egy évet, vagy háromnegyed évet. Ön szerint elképzelhető, hogy valaki ennyire elfoglalt? Mégis egy kisvárosról beszélünk, tehát nem egy nagy léptékű, több milliós városról, azért itt nyilván ezt meg kellene érteni, hogyha valaki már az utolsó szalmaszálba is kapaszkodik, mert adott esetben hiába írja a kérelmeket végül utcára kerül. Sajnos nagyon sok olyan esetet ismert meg lapunk, amikor egy húsz éve lakott ingatlanból tette utcára az ott élő családot a jelenlegi városvezetés. Mit mutat ez a város polgármesteréről?

Ez megengedhetetlen, ilyen nincs. Elképzelhetetlen, hogy valaki hosszú hónapok, évek várakozása után ne jusson be a város első emberéhez. Számomra ez döbbenetes. Ez az elfoglaltság kifogás ízű számomra, hiszen három alpolgármester van a polgármester asszony mellett. Amennyiben egy jó gazda, jó vezető, jó szervező, akkor ezeket a feladatokat ki tudja delegálni. Az ő terheltsége ilyen módon megosztódhatna az alpolgármestereivel, akikkel elvileg közösen a várost vezeti. Azt gondolom, hogy ez semmilyen szín alatt nem elfogadható. Ez nem más, mint egy rendkívül gyenge magyarázat, és semmilyen színben nem tünteti őt fel pozitívan a választópolgárok szemében, főként azoknak a szemében, akik bajban vannak, és segítséget kérnek, és folyamatosan csak egy elutasítás jön a részéről.

Azt már megállapítottuk, hogy sem a bérlakásprogram, sem az önkormányzati lakások felújításában nem jeleskedett ez a városvezetés, ellenben a bérlőkijelölési jog révén – mely önmagában természetesen üdvözlendő dolog –, bizonyos esetben olyan valaki kapta e jog révén az önkormányzati bérlakást, aki egyáltalán nem volt arra jogosult. Mint ismert lapunk hónapokig követte Faludi Szilvia ügyét, aki a középvezetői fizetése ellenére juthatott mindössze havi 26 ezer forintért önkormányzati bérlakáshoz. Az ügyben ön is több alkalommal szólalt fel, eredményként könyveli el, hogy végül nem merték meghosszabbítani a botrányos lakásbérleti szerződést?

Maga a bérlőkijelölési jog, ahogy ön is említette egy tényleg üdvözlendő dolog, hiszen azokat a közszolgálatban dolgozó személyeket próbálja meg támogatni, segíteni az intézményvezetők ajánlása révén, akik valóban Vácon dolgoznak, és ilyen módon segítséget kapnak. Valóban ahogy az évek teltek-múltak, mindegyik közintézmény élt is ezzel a lehetőséggel nagyon helyesen, hiszen vannak olyan szerényebb jövedelemmel rendelkező közalkalmazottak, köztisztviselők, akik abszolút erre rászorultak és joggal is élnek ezzel a lehetőséggel. A város részéről tetten érhető kettős mérce azonban rendkívül szomorú. Élő példa Faludi Szilvia esete, akit valóban a végsőkig próbáltak védeni egy védhetetlen helyzetben, amikor egy kiemelten magas fizetéssel rendelkező személyt juttattak egy olyan alacsony bérleti díjjal rendelkező lakáshoz, ami megengedhetetlen és védhetetlen. Úgy gondolom, hogy nagyon szomorú és elképesztő, hogy ez megtörténhetett. Jómagam, és képviselőtársaim két és fél éven keresztül bebizonyítottuk az igazunkat, így Faludi lakásbérleti szerződése nem került meghosszabbításra, ami akárhogy is nézzük, sovány vigasz, de azért eredményként tudom konstatálni.

A Vácon meg nem valósult szociális bérlakásprogram ügye mellett, ha bármelyik szegmensét is vizsgáljuk az elmúlt évek városvezetésének – sport, kultúra, közélet -oda jutunk el, hogy egy személytől, a polgármestertől indulnak el ezek az intézkedések. Elég, ha csak a kulturális életben történt pusztításra gondolunk. A Városházáról kiebrudalt MADI, a Káptalan utca 16. és Papp László meghurcolása, a váci Csokizó, a Hajótörténeti Múzeum, a V4 Fesztivál és még hosszan sorolhatnánk mind azért nincs már Vácon mert a jelenlegi városvezetésnek nem tetszett. Egy személytől, a polgármestertől indul az a szemlélet, melyet nagyon sokan meséltek el a lapunk által készített riportok kapcsán, hogy Matkovich Ilona úgy reagált egy számonkérés alkalmával, hogy ő a város első embere, nála van a hatalom és azt csinál, amit akar. Lehet így egy várost vezetni?

Igen, valóban elhangzott az „ebben a városban az lesz, amit én akarok” – ominózus mondata, amiről sajnálatos módon nem készült hangfelvétel, de több tanú hallotta ezt a Káptalan utcában. Valóban ő egy kiskirályként él ebben a városban, megtehet mindent, hiszen olyan építkezéseknek adott teret és lehetőséget, ami a saját családjához köthető. Tehát itt a város vezetése azt a szemléletet képviselte, hogy az ő és hozzájuk köthető lojális köröknek az élete valóban egy-egy felfelé ívelő pályán mozgott, míg azok, akik kiszolgáltatott helyzetben voltak, vagy nélkülöztek, az már nem volt annyira fontos.

A szociális ügyeken túl röviden, mit gondol arról, hogy noha egyetlen szociális bérlakás nem épült, ellenben a Matkovich-családhoz köthető Zöld Duna ház, sikeresen elkészült és az itt található ingatlanokat 2 milliárd forintban tervezik értékesíteni? Úgy tűnik hosszú csönd után a Paduc utcában is indul a társasház építése. Mi a véleménye a fiam-lányom rendszerről? A Lujza és Koriander HÉSZ tiltása ellenére megépült fedett üvegteraszáról, vagy a fia telkén közpénzen nyírt fűről?

Pontosan ez az, amit az imént is elmondtam, hogy ebben a városban az lesz, amit ő akar. Tehát ő az anyakirálynő, ő a megmondó ember, a hozzá lojális emberek, családok, rokonok élete valóban egy felfelé ívelő pályán halad, az összes többi pedig elhanyagolandó. A saját érdekük, saját meggazdagodásuk a prioritás és nem számít, hogyha itt rendeleteket kell ehhez módosítani, hiszen a HÉSZ nevetséges módon szinte minden testületi ülésen módosításra kerül. Kinek az érdeke merre és hova kívánja, úgy módosítjuk, és úgy változtatjuk. Ez nonszensz, ilyen nincs más városban, ahol felelősségteljesen a normalitás, a törvények, a jogszabályok, a rendeletek mentén folyik a város vezetése, ott ez megengedhetetlen. Itt felszámolásra került, ahogy ő mondja, az urambátyám világ, de bevezette ehelyett a fiam-lányom világot, és minden e körül forog, ennek rendelődik alá.

Végezetül, miképp véleményezi azt, hogy Matkovich Ilona elzárkózik a váciaktól, nem fogadja őket? Amit kifelé kommunikál annak nagy részét politikai haszonszerzésből teszi, nem valós intézkedésekről számol be. Rendszeresek voltak a pánikkeltő, hivatalos adatokkal nem alátámasztott információi. Vácon nincs akkumulátorgyár, mégis erről tartott fórumot, mérgezett vízről kommunikált, amiről kiderült, hogy sima ivóvíz volt. Kényszerűen Inotay Gergely is elismerte, semmilyen munkásszálló nem épül Vácon. Mi a véleménye minderről?

Olyan elméleteket találnak ki, amit soha nem tudnak tényekkel alátámasztani. Az akkugyár, a levegőszennyezettség, a munkásszálló, mind olyan ügyek, amiknek semmilyen valóságalapja nincsen, de arra pontosan elég, hogy zavart keltsenek, az embereket megrémisszék és saját hasznukra és saját érdekükre fordítsák, akár most jelen pillanatban ezt a helyhatósági választást is. Olyan téves információkat tálalnak ki, amiket igazság szerint semmilyen ténnyel, semmilyen konkrétummal nem tudnak alátámasztani, mindez nem más mint zavarkeltés, félinformáció, s mindezek méltatlanok egy város vezetéséhez.

Gerzsenyi-Raczkó Tímea

Hozzászólás
Előző cikkOrszágszerte 193 ezer, Pest vármegyében 22 490, Vácon 844 tanuló kapott ingyen laptopot
Következő cikkElfelejtették közölni Matkovichék, hogy a minisztérium többször is egyeztetett velük a Duna hídról