Több mint kétszer annyit kérnek ugyanazért a lakásért Matkovichék egy pályakezdő fiataltól, mint Faludi Szilviától (videó)

Helyreigazítás Vác Város Önkormányzattal kapcsolatos valótlan tényállítás miatt

A 0627.hu oldalon „Több mint kétszer annyit kérnek ugyanazért a lakásért Matkovichék egy pályakezdő fiataltól, mint Faludi Szilviától (videó)” című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy az Önkormányzat több mint kétszer annyit kér ugyanazért a lakásért egy pályakezdő fiataltól, mint Faludi Szilviától.

A valóság ezzel szemben az, hogy a cikkben szereplő lakásra a Váci Önkormányzat azonos bérleti díjat alkalmaz új bérlőre is, mint a korábbi bérlő Faludi Szilviára.

———————————————————————————————————-

Két éven át követtük nyomon azt a botrányos lakásbérleti ügyet Vácon, melynek során a több mint 600 ezer forintos jövedelemmel rendelkező, a Bölcsődék és Fogyatékos Intézménye Igazgatásnál korábban vezető beosztást betöltő Faludi Szilvia havonta csupán 25.908 forint bérleti díjért juthatott önkormányzati lakáshoz. A katasztrófavédelem fiatal, pályakezdő munkatársának viszont már 63.400 forintba kerül ugyanez a lakás.

Faludi lakásbérleti szerződése januárban lejárt. Noha elvileg volna lehetőség hosszabbításra nem kizárt, hogy a botrányra való tekintettel ezt inkább nem lépték meg Matkovichék. Azt viszont igen, hogy a decemberben még 31.700 forintban meghatározott bérleti díjat, egy hónapra rá, brutálisan a duplájára emeljék. A katasztrófavédelem fiatal, pályakezdő munkatársának tehát már 63.400 forintot kell majd fizetnie ugyanezért a lakásért.

Hónapokon át próbálták a jobboldali képviselők elérni a botrányos lakásbérleti szerződés felbontását, hiába

Az ügyben Pető Csilla a Fidesz-KDNP váci önkormányzati képviselője tavaly év elején fordult hivatalos levélben kérelmezve a szerződés felülvizsgálatát Matkovich Ilonához, Vác polgármesteréhez, Zsidel Szilvia jegyzőhöz, valamint Fehér Zsolthoz az Emberi Kapcsolatok Bizottságának (EKB) elnökéhez az ügyben.

Fehér Zsolt az Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke, Jobbikos képviselő azt elismerte kameránk előtt, hogy nem szerencsés, ha magas jövedelemmel rendelkezők jutnak ily módon lakáshoz

A két éve húzódó botrányos ügyben Matkovich Ilonáék mindvégig kitartottak a bérlőkijelölési joggal élt Bölcsődék és Fogyatékos Intézményének akkori vezetője, Sívóné Cseh Katalin döntése mellett. Mint ismert ő volt az, akinek távozását több száz szülő követelte, s aki ellen még a Városháza előtt is tiltakoztak, a szakmaiatlanság és jogsértések miatt. Sívóné a bizalmasát, egyben a helyettesét Faludi Szilviát látta a bölcsődéből a legrászorulóbbnak, így javaslatára ő kaphatta meg az önkormányzati tulajdonú lakást. Noha tudomásunk volt arról mindvégig, hogy volt olyan személy, aki még a felét sem kereste annak, mint Faludi Szilvia, ám ő a mai napig nem kapott önkormányzati lakást.

Több alkalommal szerettünk volna Fehér Zsolttól tájékoztatást kapni az ügyről, aki egyébként maga ismerte el kérdésünkre, hogy rendkívül nagy az igény Vácon az önkormányzati lakásokra. Egy-egy lakásra általában húsznál is többen adják be pályázatukat, melyben sok kritériumnak kell megfelelni, és számos dokumentumot kell csatolni. Faludi Szilviának ebben is szerencséje volt, aki bérlőkijelölési joggal jut önkormányzati lakáshoz annak ezt a procedúrát egyáltalán nem kell végigvinnie, mert készfizető kezességet vállal érte az intézmény, mint jogosult, mely jelölte őt. Jelen esetben, akkor Sívóné.

Nem csoda, hogy a váci lakosok is nagyon felháborodtak a baloldali vezetésű város eljárásán és azon is, hogy Matkovichék a felháborodás ellenére sem vonják vissza a botrányos szerződést

Végül Pető Csilla arra vonatkozó előterjesztését, hogy vizsgálják felül Faludi Szilvia szerződését tavaly áprilisban elutasították. Ahogy Fehér Zsolt, úgy Inotay Gergely alpolgármester sem nyilatkozott szívesen, a számukra is egyre kínosabbá vált ügyről. A tavaly júliusi EKB ülést követően pedig Fehér Zsolt stábunknak elismerte, hogy tartózkodásával a véleménye is egyezik az ügyet illetően.

A legfrissebb információk szerint, Faludi két évig bérelt önkormányzati lakását, melyben rendívül olcsón lakhatott, végre valóban jogosan rászoruló, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi kirendeltségének fiatal dolgozója kaphatja meg. Ám nem annyiért, mint Faludi Szilvia, neki nem 25.908, hanem a tervezet szerint 63.400 forintot azaz jóval több mint a dupláját kell majd fizetnie. Az EKB üléseinek jegyzőkönyvei között találtuk meg azokat a dokumentumokat, melyekben a Faludinak 2022.01.19-én kiadott kiadott lakás címe egyezik egy új bérlőkijelölési jog igényléssel.

Így számolták fel az „urambátyám” viszonyokat Matkovichék

Tavaly december 4-én az Emberi Kapcsolatok Bizottsága, a vac.hu oldalra feltöltött meghívó szerint a 12. napirendben bérlőkijelölési jog alapításáról tárgyalt, mégpedig ezúttal a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség javára.

Az előterjesztés szerint Molnár Mihály tű. alezredes kérelmében feltárja, hogy a lakás kérelmezésével az intézményük dolgozóját szeretné támogatni, aki távol az otthonától vállal szolgálatot és látja el közcélú feladatait Vácott. Azt is közli, hogy munkavállalójuk nagyon elhivatott munkája iránt, azonban fiatal és pályakezdő, így lakhatási lehetőségeit elősegítené egy önkormányzati tulajdonú ingatlan biztosítása.

Tehát míg korábban Sívóné egy középvezető beosztású, 600 forintot meghaladó jövedelemmel rendelkező munkatársát, Faludi Szilviát választotta, úgy most a jelek szerint egy valóban jogosan rászoruló, pályakezdő fiatal költözhet be a 42 négyzetméteres összkomfortos lakásba.

Vác város Önkormányzata erre vonatkozó 21/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete szerint az egyszeri bérlő kiválasztási jog maximum 5 évre biztosítható, és az EKB a lejáró bérlőkiválasztási jogot egyszer, további 3 évre meghosszabbíthatja. Magyarán, bérlőkiválasztási joggal akár 8 évig lehet élni ezzel a lehetőséggel. Matkovichék tehát a két éve húzódó nagy nyilvánosságot kapott botrány okán, vélhetően nem merték vállalni a néhány hónap múlva esedékes önkormányzati választások tükrében, hogy Faludi Szilviának meghosszabbítsák a lakásbérleti szerződését. Ám felmerül a kérdés, hogy amennyiben nem került volna napvilágra az ügy, akkor is így jártak volna-e el?

Mint arról számtalan korábbi cikkben beszámoltunk, Faludi havonta 25.908 forint havi lakbért fizetett. Az új fiatal pályakezdő bérlő a tavaly decemberi EKB ülés szerint, némileg többet, havonta 31.700 forintot fizetett volna a városi honlapon az EKB ülésről készült jegyzőkönyv szerint Fehér Zsolt bizottsági elnök javaslatára, 3 éves időtartamra vonatkozóan.

Először úgy döntöttek 31.700 forint lesz a lakbér, majd gyorsan megduplázták

Ám itt mégsem ért véget az ügy. Január 22-én ismét az EKB elé került ugyanez a téma, ezúttal „Térítési díj meghatározása” néven. A Kiss-Bozó Szilvia, a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részlegvezető által szignózott levélben az szerepel, hogy arról tájékoztatják január 12-én a bizottságot, hogy a 118/2023.(XII.04.) sz.-ú határozatával egyszeri bérlőkijelölési jogot biztosított 3 éves időtartamra a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség javára, azonban a térítési díj mértéke nem került meghatározásra.

Ez azért meglepő, mert az alább is látható 2023. november 23-i keltezésű, szintén Kiss-Bozó Szilvia által szignózott előterjesztésben szerepel egy határozati javaslat, ahol az időtartam nem szerepel, de azt fentebb is írtuk, hogy az EKB ülésen határozta meg 3 évben Fehér Zsolt, az összeg viszont szerepel. Egészen pontosan 63.400 forint, két havi óvadékként megjelölve. Ezen kívül még a bérlőkijelölési jogot alapító megállapodás (tervezetben) is szerepel szó szerint az alábbi mondat: A lakás piaci alapú lakbére 31.700, -Ft/hó. Az óvadék összege 63.400, Ft.

Ezen kívül, és ami a lényeg, a jegyzőkönyvben található EKB 118/2023.(XII.04.) sz.-ú határozatában szó szerint az áll:

„A bérlőkijelölési jog gyakorlása alapján, a bérleti szerződés megkötésére legfeljebb 3 éves időtartamra, piaci alapú lakbér megállapításával, továbbá 63.400,-Ft összegű két havi óvadék kikötése mellett kerül sor.”

Tény és való, hogy nem szerepel a piaci alapú lakbér előtt egy összeg, ám a mondat második felében mintegy magyarázatként az olvasható, hogy a 63.400 összegű kéthavi óvadék, azaz egy havi az éppen 31.700.

Decemberben meghatározták, hogy 31.700 forint lesz a lakbér, majd azt mondták, hogy nem határoztak meg összeget és januárban valamiért már a dupláját határozták meg a pályakezdő, fiatal számára

A lapunkhoz eljutott dokumentum szerint, valamiért januárban már egy brutális emeléssel kétszeresére azaz 63.400 forintra emelték a lakás havi bérleti díját.

Gerzsenyi-Raczkó Tímea

Hozzászólás
Előző cikkVadászat miatt korlátozzák a turistaforgalmat a Nagymarosi Erdészet területén
Következő cikkTagokat toboroz a Família Gladiatoria hagyományőrző egyesület