Bemutatta programját Imre Zsolt, a Fidesz-KDNP váci polgármesterjelöltje

Imre Zsolt, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje a napokban bemutatta részletes programját. A Váci Polgári Esten elhangzott beszédét változtatás nélkül közöljük. 

„Tisztelt Váciak! Kedves Barátaim!

Sportnyelven szólva kezdhetném úgy is, hogy jó napot, jó szurkolást kívánok, de ennél sokkal többre lesz szükségünk 17 nap múlva. Elszántságra, bátorságra, összefogásra és józan belátásra, mert ezek nélkül nem lehet még ütközetet sem, nemhogy döntő csatát nyerni.

Mert sorsdöntő csata előtt állunk, nem csak Vác, de hazánk sorsát érintően is. Június 9-én egyszerre két dologban is döntenünk kell. Dönteni fogunk arról, hogy ki vezesse Vácot, és arról, hogy Európa milyen irányba haladjon tovább, a béke vagy a háború útján.

Azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg mindkét választás esetében azok tétjét és lehetséges következményeit. Kezdjük is mindjárt Váccal, hiszen nekünk mégiscsak Vác az első!

Éppen 18 esztendő telt el azóta, hogy közéleti szereplőként utoljára Önök előtt álltam, akkor országgyűlési képviselőként, ma polgármesterjelöltként. Ahogy akkor azt mondtuk együtt, hogy ez az ország többet érdemel, most azt mondjuk együtt, hogy ez a város többet érdemel. Ahogy akkor azt mondtam országgyűlési képviselőként, hogy tenni szeretnék egy jobb Magyarországért, most azt mondom, hogy polgármesterként tenni szeretnék egy jobb Vácért.

Bármerre is jártam az országban és a világban, több mint 50 esztendeje ez a város jelenti számomra a családot, a lelki közösséget, amelynek a közjó érdekében történő építéséért soha nem ismertem fáradtságot közéleti szereplőként az országgyűlésben vagy akár a város képviselő-testületében.

Mandátumom lejártával a Váci Városfejlesztő Kft. első, alapító ügyvezetőjeként, a Naszály-Galga Tiszk ügyvezetőjeként, később a Király Endre Szakközépiskola igazgatójaként is a város szolgálatában álltam. Szeretem Vácot, és ezzel bizonyára nem vagyok egyedül. Mert ez a város a Dunakanyar szíve, nekünk, váciaknak pedig a szívügyünk. Ez a város a mi közös otthonunk, melyet együtt kell szebbé és jobbá varázsolnunk.

Igen, szebbé és jobbá, mert Vác jelenlegi arca nem hasonlít arra a városra, amelyet mi szeretnénk látni, és amelyet ezer esztendős keresztény történelmi hagyományai alapján megérdemelne.

Az elmúlt évek során, kulturális és gazdasági regionális vezető szerepe megrogyott, turisztikai vonzereje hanyatlik. A fejlesztési forrásokért folyó települések közötti versenyben egyre inkább lemarad, a jelenlegi városvezetés kormányellenes politikája miatt elszigetelődött, településközi kapcsolatrendszere beszűkült.

Míg a környező települések soha nem látott fejlődésen mentek keresztül az utóbbi években, addig Vác eközben milliárdos kormányzati támogatásokról mondott le, fejlesztési források megszerzésére kiírt pályázatokról maradt le.

A polgármester asszony pillanatnyi érdekeit kiszolgáló erőltetett építési beavatkozások nem szolgálják Vácot, sem a városnak, sem az itt élőknek nem teszik könnyebbé, élhetőbbé a mindennapjait. A város közéletére jelenleg teljes testsúlyával nehezedik rá az aktuálpolitika, a városvezetés által képviselt agresszív pártpolitikai propaganda. Vác még sohasem volt ilyen mértékben túlpolitizálva. Ez köszönhető a magát civilnek álcázó, de valójában Gyurcsány Ferenc támogatott embereiből álló háborúpárti városvezetésnek.

Világos jelét adták ennek, amikor a képviselő-testületi ülésen a Fidesz-KDNP frakciója által előterjesztett békepárti nyilatkozat napirendre vételét nevetgélve szavazták le. Mondjuk ki tehát egyértelműen, hogy Matkovich Ilona Gyurcsány Ferenc támogatott jelöltje. Hiába szeretné ezt most eltitkolni, az ellenzéki koalíció polgármesterjelöltjeként, nem lehet új szereplőként magát feltűntetnie, és az eddigi szivárványos múltját végképp eltörölni. DK logóval a homlokán momentumos hátszéllel nem lehet egyszerre két hajóban ülve evezni Tiszán innen Dunán túl.

Mert a polgármester és elvbarátai az elmúlt négy esztendőben már beásták magukat a város teljes intézményrendszerének szöveteibe. A baráti elvtársiasság, a protekcionizmus, a fiam-lányom rendszer a természetes működésük motorja lett.

Jutott is eszembe erről a klasszikus Hofi vicc: „Tudod mikor lesz a gyereked lábán új cipő? Ha a polgármester fia rálép.” Na, ha ezt aktualizáljuk az építőipari ingatlan biznisz helyi világára, akkor már meg is érkeztünk Vácra.

Míg az elmúlt négy esztendő során folyamatos volt a városi vagyonfelélés, és herdálás, addig a Matkovich család vagyona ugrásszerűen megnőtt, miközben a polgármester botrányt botrányra halmozott. Elég csak a Kőhíd lakóparki építkezés körüli botrányt említeni, fészkelő madarakkal teli ősfák kiírtását, vagy a fia saját telkén belül közpénzen történt fűkaszálást, miközben a váciakat rendeletben kötelezi a telkük előtti közterület fűnyírására.

Vagy említhetem a másik gyermeke ügyét, akinek a Lujza és Koriander Vendégház tulajdonosaként a helyi építési szabályzat tiltása ellenére építéshatósági engedély nélkül lehetett beépítenie üvegkalitkával az előkertet, s mikor ez kiderült, akkor a Polgármester anyuka a visszaállíttatás helyett az építési szabályzatot módosíttatja a javukra.

Mindkét eset a hivatali visszaélés gyanúját veti fel, az ügy kivizsgálására tett jobboldali indítványt indoklás nélkül levetette a baloldali képviselők asszisztálása mellett.

Jogos a kérdés, hogy vajon miért nem közli mindezt a helyi közszolgálati média?

Azért, mert a korábban jól működő városi sajtó közszolgálatisága is homályba veszett az elmúlt négy év során. Mára a városvezetés politikai propaganda céljait megvalósító lakájmédiává vált, a jogos kritikai véleményeket szájzár rendelettel, az online térben letiltással akadályozzák meg.

A jelenlegi baloldali városvezetés, az elmúlt négy és fél év alatt nem tudott valódi, önálló fejlesztéseket felmutatni. A kampányban ezért most szemrebbenés nélkül a maguk érdemének tulajdonítanak olyan beruházásokat, amelyek sohasem valósultak volna meg általuk a kormányzati támogatások nélkül. Lásd, a Dunaparti Evezős Központ, a Városháza tetőszerkezetének felújítása, az Uszoda működési támogatása, Sirály utcai és az Újhegyi úti óvodák felújítása, Bauer Mihály úti bölcsőde épületének építése és még sorolhatnám.

Ezek az összességében milliárdos nagyságrendű kormányzati támogatások, még köszönő szót sem érdemeltek ki Matkovich Ilonától, csak a folyamatos panaszkodást hallottuk részéről a kormányzati elvonásokról. Mindeközben hanyag eleganciával dobta ki az ablakon az 5 milliárdos állami támogatást a multifunkcionális sportcsarnok építéséhez, vagy éppen utasította el a Dunakanyar Színház működéséhez felajánlott állami támogatási ajánlatot. Több éven át egy telekcsere kapcsán akadályozta, hogy a Szakrendelő felújítása megindulhasson, közben meg folyamatosan hergelte a lakosságot, az épület lelakott állapota miatt.

Matkovich Ilona a hozzáértés hiányában tehát nem a városfejlesztésre, hanem a politikai acsarkodásra, a rémhírterjesztésre és az öntömjénező propagandára fordította a legnagyobb energiákat az elmúlt négy évben.

Ja, meg az ingatlaneladásokra. Négy év alatt közel másfél milliárd forint értékben. Mindent eladnak, ami értékesíthető. Azóta már a köztéri WC-t is eladásra hirdetik. Valódi teljesítmény hiányában így az életben maradásuk egyetlen esélye a médiavezérelt közvélemény formálás maradt. Ezzel szembesülünk nap, mint nap. Évek óta már a csapból is víz helyett az öntömjénfüst szaga árad. És akkor mindjárt meg is találtuk az egyik lehetséges választ arra, hogy miért is sorolják Vácot a 12 legszennyezettebb levegőjű város közé napjainkban.

Hát így állunk jelenleg Vácott kedves Barátaim! Mindezekből is tehát világosan kiderül, ez így nem mehet tovább. Még egy ciklust nem bír ki velük ez a város. Változásra van szükség. Ezért én azt mondom, hogy adjuk vissza Vácot a Váciaknak június 9-én, mert Vác a Váciaké és nem egy kiváltságos család hűbér birtoka!

De vajon mitől tudjuk mi jobbá tenni a várost? Megkérdezhetik, hogy mi az, amivel mi többet tudunk tenni a jelenlegi városvezetésnél? Legelőször is az, hogy mi nem külföldi és háborús célokat kiszolgálni akaró összetákolt érdekszövetség zsoldosai, hanem egy nemzeti és keresztény értékeken álló, a város valódi érdekeiért tenni akaró és tenni tudó pártszövetség tagjai vagyunk.

Míg a baloldalnak Brüsszel, nekünk Vác az első! Mi nem osztrák kisvárost akarunk építeni, hanem egy 1000 esztendős keresztény kulturális gyökereire büszke magyar várost. Olyat, amely elődeinek örökségét tiszteletben tartja, és ehhez igazodva gondosan előkészített módon a jelen kor kihívásainak megfelelően tervezi meg a város fejlesztését.

Mit teszünk ezért?

Elengedhetetlen változás a kormányzattal való konfrontáció azonnali megszüntetése, és a jó kapcsolat kiépítése. Olyan polgármesterre van szükség, akinek erős és jól működő kapcsolatrendszere és politikai támogatása van a kormány irányába. Tudomásul kell venni azt, hogy a települések közötti a fejlesztési forrásokért folytatott küzdelemben egy városvezető politikai szembenállása ronthatja a város versenyképességének pozícióját. Ezt bizonyítja városunk esetén az utóbbi négy év. Kiváltképpen azokkal szemben, akik nem a politikai konfrontáció avatott bajnokai. Javaslom a kétkedőknek, vigyázó szemeiket Dunakeszire vagy Veresegyházra vessék. Vagy éppen Göd városának utóbbi esztendőben elért fantasztikus fejlődésére. Ezt az utat kell követnünk nekünk is. Az út tehát kijelölve, most már csak el kell indulnunk rajta. Csak az Ilona árkokat kell kikerülni. Mindennek egy feltétele van!

Először is le kell váltani a jelenlegi városvezetést és a hozzájuk tartozó galerit. A károk felmérése után a legfontosabb feladat a város élhetőbbé tétele lesz, a városi infrastruktúra, a közszolgáltatások minőségi színvonalának emelése a legfontosabb területeken, így a közbiztonság, a közegészségügy, a közutak, a közművek és a közlekedés tekintetében.

Vissza kell adni a közszolgálatiságától megfosztott helyi média szabadságát, politika mentességét. Felül kell vizsgálni az önkormányzati alapfeladat-ellátások körét, át kell világítani a kulturális és szociális közintézmények, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működését és feladatellátásuk hatékonyságát.

Fontos feladat a gazdálkodás átláthatóságának megteremtése, a város versenyképességének, tőkevonzó képességének javítása. Ezek egyik eszköze a befektetők ösztönzése munkahelyteremtés céljából, hogy a váciak a városban ne csak az otthont, hanem a munkalehetőséget is megkapják.

A munkaerőképzés feltételeinek javításában, a munkahelyteremtés fellendítése érdekében együttműködünk a Szakképzési Centrummal, az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával és a helyi kamarákkal, ipartestülettel. A város versenyképes fejlesztése érdekében felülvizsgáljuk és aktualizáljuk a rövid, közép és hosszú távú fejlesztési koncepciókat, rendezési terveket, szabályzatokat. Településrészi önkormányzat létrehozásával az érintett városrész lakosságának bevonásával valódi megoldásokat kell találni a rozsdaövezetek és a volt iparterületek hasznosítására. Elengedhetetlen feladat a környezetvédelem, a levegőtisztaság védelme, a turizmus fejlesztése, a hagyományos városi közösségi programok támogatása, újabbak létrehozása, a sport és a kultúra intézményrendszerének fejlesztése.

Ezek végrehajtására 15 pontos intézkedési tervet dolgoztunk ki:

1. Városrendészetet és városgondnokságot hozunk létre a közbiztonság és a köztisztaság védelmére. Mint a város Polgári Védelméért felelős vezetője megerősítem az együttműködést a fegyveres testületekkel, katasztrófavédelemmel, illetve a szakhatósági szervekkel és a polgárőrséggel.

2. A járóbeteg ellátás javítása érdekében megvizsgáljuk a felújított Szakrendelő önkormányzati kezelésbe vételét. Nyomon követjük a felújítás kivitelezésének minden mérföldkövét, és erről tájékoztatjuk a lakosságot.

3. Ütemezett útfelújítási koncepciót dolgozunk ki a belterület és külterületek vonatkozásában, ezzel együtt járdafelújítási programot indítunk.

4. A Szakképzési Centrum és a Tankerület bevonásával el kell kezdeni a szérűskerti iskolaváros és környezetének fejlesztését, a tanulók biztonságos közlekedésének megoldását. Ingyenessé tesszük a diákok számára a helyi tömegközlekedést.

5. A közlekedési és parkolási koncepciót újragondoljuk, egyes városrészek tekintetében a forgalomtechnikai átszervezések lehetőségét felülvizsgáljuk, ennek keretében megvizsgáljuk néhány körforgalom megszüntetésének lehetőségét.

6. Kidolgozzuk a Duna-part tájrehabilitációjának koncepcióját, vállaljuk az ártéri tanösvény rekonstrukciójának anyagi támogatását.

7. Bevezetjük a Vác kártyát és a Vác applikációt. A helyi lakosságnak ezzel első ütemben kedvezményesebbé tesszük a parkolást, a sport és kulturális intézmények látogatását, majd kibővítjük a helyi buszjáratokon történő utazási kedvezményre, és a helyi vállalkozások és szolgáltatások körére, hogy a váciak a vácit tudják választani.

8. Lakótelepeink elhanyagolt állapotban lévő panelházainak felújítására parkjainak élhetőbbé tételére hosszú távú panelprogramot dolgozunk ki.

9. A rászorultakról való gondoskodás jegyében szociális bérlakás programot indítunk, amelynél a cél nem az eladás, hanem a felújítás lesz.

10. A versenyképesség erősítése jegyében új alapokra helyezzük a város befektetés ösztönzési stratégiáját, és a turisztikai koncepcióját, szorosabbra vonjuk az együttműködést a Nemzeti Befektetési és a Turisztikai Ügynökséggel.

11. Gyakorlatiassá és kölcsönösen előnyössé tesszük a városban már itt működő gazdasági szervezetekkel, iparkamarával való kapcsolatot, ennek egyik eszköze a Vác kártya bevezetése.

12. Jól képzett minőségi munkaerő biztosítása érdekében szoros szakmai együttműködést alakítunk ki a Váci Szakképzési Centrummal és az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával.

13. A dunakanyari partneri kapcsolat jegyében kezdeményezzük a térség településeivel történő szorosabb együttműködés kialakítását mind gazdasági, mind turisztikai és kulturális területeken.

14. Az Európai Uniós és hazai források minél sikeresebb elérésének érdekében felállítunk egy nemzetközi és kormány kapcsolatokért felelős irodát.

15. Az átlátható gazdálkodás jegyében Városi Költségvetési Tanácsot hozunk létre.

Mindezeket a feladatokat előre tervezetten lépésről lépésre haladva és nem csak a kampánycélokat szolgáló propaganda jelleggel fogjuk elvégezni.

Kedves Barátaim! Vác után tekintsünk messzebbre, nézzük meg mi zajlik jelenleg az ország határain túl, széles e nagyvilágban. Sajnos nyugaton a helyzet már nem változatlan, hiszen Európát elborítja a háborús őrület. Azt eddig is tudtuk Európáról, hogy számukra a kereszténység már nem érték. Azt is látjuk, hogy idegen kultúrák idegen vallásait képviselők tízezreinek hordáját eresztik rá Európa lakosságára.

A család számukra már nem egy férfi és egy nő házasságon alapuló szeretet közössége, ahol az apa férfi az anya nő, mert náluk már az apa is lehető nő, és a férfiak is szülhetnek gyereket. Konkrétan az apa is lehet anya. És ez nem vicc! Azt is tudjuk már, hogy Brüsszel a gyerekek nevelését az LMBTQ aktivisták kezébe adná, és aki ennek ellenáll, azt megbüntetik.

Egy szó, mint száz, eddig se értettük, hogy mi célt szolgál mindez, de amit Európa vezetői a háború kérdése kapcsán manapság művelnek az már mindennek a netovábbja. Soha még ennyire közel nem álltunk a harmadik világháború kitöréséhez, miközben itthon a baloldali képviselők és újonnan feltűnt hamis próféták terelnek és bagatellizálnak a kérdésben, mintha a háború nem lenne valós veszély ránk nézve.

Ezért a június 9-i Európa Parlamenti választás tétje nem más, mint a háború vagy a béke kérdése. Magyarország elkötelezett a béke és az azonnali tűzszünet mellett. Magyarország kormánya mindent megtesz, hogy kimaradjunk a háborúból, míg a háborúpárti baloldal kiszolgálja a háborús érdekeket.

Aki ránk szavaz, az a békére szavaz. Aki a baloldalt támogatja, vagy aki az új hamis prófétának hisz, az a háborút választja.

Én őszintén hiszem azt, hogy a magyar emberek és a váciak ráébrednek a választás tétjére, és az ország, a város, és a gyermekeik jövője érdekében a békét fogják támogatni.

S ha ez így lesz, akkor mindazok az elképzelések, célkitűzések, amiket elmondtam, a város javára lesznek fordíthatóak. A csillagok állása most olyan, hogy erre minden esély megvan. Egy olyan lobbierős országgyűlési képviselővel a hátunk mögött, mint Rétvári Bence miniszter-helyettes, és egy olyan csapattal, akik elkötelezettek mindezen értékek képviselete iránt hiszem, hogy csak sikeresek lehetünk. A jelöltek erről mindjárt számot is adnak Önöknek.

Hiszem azt is, hogy közösen, együtt kiemeljük az elmúlt négy esztendőben Ilona árokba süllyedt városunkat, és egy olyan útra tereljük, amelyet végre történelmi múltjához és térségben betöltött szerepéhez illő módon valóban megérdemel. Ehhez kérem a magam és társaim nevében az Önök megtisztelő támogatását, szíves segítségét és együttműködését.

Hajrá Magyarország, Hajrá Vác!”

Hozzászólás
Előző cikk1400 fős munkásszállót hazudott Vácra Magyar Péter + videó
Következő cikkHalászlé és Halfőző Fesztivált rendeznek Vácon