Jövő év végére készülhet el a gödi ipari-innovációs területet érintő víziközmű hálózat fejlesztés

A gödi ipari-innovációs területet érintően a víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó, várhatóan 2024 év végéig befejeződő infrastruktúra-fejlesztésről adott részletes tájékoztatást Vácon hétfőn délelőtt Virág László a DMRV Zrt. vezérigazgatója, valamint a közbeszerzési eljárást elnyert M-E 2020 Konzorciumot képviselve, Pélyi Róbert a Mészáros és Mészáros Zrt. területi igazgatója.

Pélyi Róbert beszélt a sződligeti vízműtelep, valamint a Samsung SDI-nek a gyártelepéig vezető, jelenleg építés alatt álló új távvezetékről, az ivóvízhálózat, valamint az ipari víz elkülönített rendszeréről, a kommunális szennyvíztisztító létesítményről, melynek kapcsán hangsúlyozta, hogy párhuzamos rendszerből áll.

Hirdetés
Samsung Göd álláshirdetés

Virág László a sajtótájékoztató keretében ismertette a projekt időszükséglete mellett, az aláírt szerződés tartalmát, a tervezési időszak szempontjait. Beszélt arról is, hogy a Samsung SDI által előre jelzett igényelt vízmennyiség biztosításához a Dunából kitermelt vízmennyiség, annak vízhozamához képest elenyésző. Elmondása szerint alacsony vízállás esetén sem éri el az egy ezreléket, amelynek felét többszörösen megtisztítva vissza is vezetik a folyóba.

A DMRV Zrt. kiemelt szempontja volt a természet és a vízkincsek védelme

Hangsúlyozta, hogy a DMRV Zrt. mint megrendelő, kiemelt szempontja volt a technológia kiválasztása során a természet és a vízkincsek védelme. Rámutatott, hogy a tervezés időszakában kiemelt szempont volt, hogy a térség fogyasztóinak ellátásbiztonsága ne sérüljön, sőt javuljon, így a lakosság számára többlet ivóvíz kapacitások is kiépülnek.

Elsorolta, hogy a terület víziközmű-ellátása során mely főmű-fejlesztések kerülnek megvalósításra. Ivóvíz ellátás tekintetében az igényelt ivóvízmennyiség biztosításához újonnan létesülő felszíni vízkivételi mű és a hozzá tartozó ivóvíz-tisztítási technológia, a továbbításhoz pedig ivóvíz távvezeték kiépítése történik. Ipari vízellátás során az első ütemben a Vác Déli és Forte ipari vízbázisok és a vízbázis területén meglévő ipari vízellátó hálózat rekonstrukciója valósul meg, valamint az ipari víz továbbításához szükséges ipari távvezeték is épül. Kitért arra is, hogy a kutak vízminősége a nitrogénformákat leszámítva kielégíti, az ivóvízzel számolt az ivóvízzel szemben támasztott 201/2001 kormányrendeletben foglalt követelményeket.

A Samsung SDI által előre jelzett igényelt vízmennyiség biztosításához a Dunából kitermelt vízmennyiség, annak vízhozamához képest elenyésző

Virág László kijelentette: „Jelenleg folyamatban van a felszíni vízhez tartozó ipari víztisztítási technológia kiépítése is. Az ivóvíz és az ipari víz közművei egymástól függetlenek, vizek egymással nem keverednek sem a vízműtelepen, sem a távvezetékekben. A meglévő vízbázis kútjaiból sem kerülhet az ott termelt víz az ivóvíz-hálózatba. A Samsung SDI által előre jelzett igényelt vízmennyiség biztosításához a Dunából kitermelt vízmennyiség, annak vízhozamához képest elenyésző, alacsony vízállás esetén sem éri el az egy ezreléket, amelynek felét többszörösen megtisztítva vissza is vezetjük a folyóba.”

Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a Vác Déli és Forte vízbázisaiból kitermelt ipari vizet kizárólag az ipari park fogja használni, az nem kerül lakosságot ellátó ivóvíz-hálózatba. Kommunális és szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében az ipari park kommunális szennyvize a meglévő távvezetéken keresztül jut el a váci szennyvíztisztító telepre. Ipari szennyvízelvezetés és tisztítás tekintetében pedig a gödi ipari területen keletkező ipari szennyvizet a Samsung SDI területén előtisztítják és a már előtisztított ipari szennyvíz elvezetése a kommunális szennyvizektől elkülönülten az új ipari szennyvíz távvezeték építésével fog megvalósulni.

Az előtisztított ipari szennyvizek fogadása, kezelése a meglévő váci szennyvíztisztító telep mellett létesülő új szennyvíztisztító telepen fog megtörténni. A távvezetékek nyomvonalának kiépítésekor a lakosság és az önkormányzatok igényeit is figyelembe vették, ezért az eredetileg tervezett nyomvonalat kivitelező módosította.

A nyomvonal módosítása kapcsán Pélyi Róbert arról adott tájékoztatást a sajtótájékoztató keretében, hogy az előzetes tervekhez képest a kivitelezendő távvezeték legutolsó ötödik nyomvonala van érvényben. „Nyilván próbáltunk megfelelni minden érintett önkormányzatnak, minden érintett természetvédelmi hatóságnak és mindenkinek az igényének. Ezeket szem előtt tartva történt egy áttervezés, sorozatos áttervezés, majd a végén a hatóságok és az önkormányzatok jóváhagyásával született meg a legvégső nyomvonal, ami most már vége felé is közeledik ennek a kivitelezése” – fogalmazott.

A Mészáros és Mészáros Zrt. területi igazgatója hozzátette, hogy a szennyvíztisztítás szempontjából a Samsung SDI által kibocsátott szennyvizet ipari és kommunális szennyvízre kell szétválasztani. A jelenlegi beruházásuk keretében megépítenek egy összesen 8000 köbméter/nap kapacitású szennyvíztisztító létesítményt, amely két részből áll. Kiépül egy 7000 köbméter/napos kapacitású ipari víztisztítás és egy különálló 1000 köbméter/napos kommunális szennyvíztisztító létesítmény – sorolta.

A kommunális szennyvíztisztító létesítménye a jelenleg is meglévő csővezetékeken keresztül kapja meg a szennyvizet a Samsungtól, az ipari szennyvíztisztító pedig a most jelenlegi kiépítés alatt álló ipari szennyvíz távvezetékről fogja majd megkapni a szennyvizet. Ennek a vezetéknek a hossza, – mint elmondta, körülbelül 12,2 kilométer hosszúságú. Jelenleg 1,5 kilométer hosszúságú vezeték van még hátra ennek a megépítéséből, de itt már nyomáspróbák és szakaszos nyomáspróbák, minősítések már folyamatban vannak – ismertette a beruházás állásának részleteit.

Párhuzamos rendszerből álló szennyvíztisztító telepet tervezett és kivitelez a Mészáros és Mészáros Zrt. miután a Samsung által kibocsátott ipari vizek Dunába, élővízbe való bevezetéséről van szó

Hangsúlyozta, hogy olyan szennyvíztisztító telepet terveztek és kiviteleztek, ami egy párhuzamos rendszerből áll, mivel itt a Samsung által kibocsátott ipari vizeknek, a Dunába, élővízbe való bevezetéséről van szó. Ezzel kapcsolatban a területi igazgató úgy fogalmazott:

„A párhuzamos rendszernek a lényege, hogy ha bármelyik rendszerrel is baj van, a másik részt kicsikét túlterheltünk, de még mindig fogja biztosítani a megfelelő tisztítási hatásfokot. Ezáltal biztos, hogy a Dunába a hatósági eljárásoknak megfelelő vízminőségi paraméterek fognak befolyni, ezáltal környezetszennyezés nem fog előfordulni, és nem is fog megtörténni.”

Mind Virág László, mind Pélyi Róbert hangsúlyozta, a cél az, hogy 2024 év végére mind a szennyvizes, mind az ivóvizes és ipari vizes távvezetékek és létesítmények megvalósuljanak. Jelenleg a projektben távvezeték építésnél körülbelül 9,5 kilométer 9650 folyóméternyi ipari vízvezeték és 9560 folyóméternyi ivóvíz-távvezeték fog most megépülni. Ezeknek a készültségi szintje a 9,5 kilométerből körülbelül 600 folyóméter van már csak hátra, ezt követően fognak majd megtörténni a nyomáspróbák és a vezetékeknek a minősítései.

Pélyi Róbert az ivóvíz biztosítás, és az ivóvízhálózat kapcsán elmondta, hogy az ivóvízhálózatnál két fő tény szerepelt, egyrészt a Samsung SDI-nek való ipari vízmennyiségnek a biztosítása, az ő általuk igényelt vízmennyiség biztosítása, valamint egy részleges ivóvíz mennyiség biztosítása. Megerősítette, hogy két elkülönített rendszerről van szó, „az ipari víz az ivóvízzel semmi esetre sem fog keveredni és nem is keveredhet.”

Mint elmondta, a Dunából egy felszíni vízkivételi mű komplexummal kerül kivételre, összesen napi 27 ezer köbméter vízmennyiség, ami mechanikai és kémiai szűréseket követően el fog különülni az ivóvízre és az ipari vízre. Az ivóvízmennyiség 25 ezer köbméter/nap vízmennyiségből, körülbelül 10 ezer köbméter napos vízmennyiséget fog majd biztosítani. Ezt különböző víztisztításokkal, homokszűrővel, UV-fertőtlenítéssel fog majd bekerülni a jelenlegi meglévő ivóvíz-hálózatba. Az ipari víz, az pedig külön egy jelenleg építés alatt álló fent említett új távvezetéken fog majd eljutni a sződligeti vízműteleptől a Samsung SDI-nek a gyártelepéig.

A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs terület fejlesztését 100%-os hazai költségvetési támogatásból valósítja meg a 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat alapján. A víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a DMRV Zrt. között Támogatási Szerződés került aláírásra. A megvalósításban közreműködő partner a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. (2023.01.01-től Építési és Közlekedési Minisztérium).

Gerzsenyi-Raczkó Tímea

Hozzászólás
Előző cikkNagy siker volt a Duplakanyar futóverseny
Következő cikkVéradás lesz Vácon – egy véradással 3 életet is menthetünk