Felhívták a lakosság figyelmét, hogy Őrbottyánban tilos a kerti avar égetése

Szabó István polgármester Őrbottyán hivatalos közösségi oldalán tett közzé felhívást, melyben arról tájékoztatja a település lakosságát, hogy Őrbottyánban az égetésre az utolsó lehetőség május első pénteki napja volt.

Mint fogalmaz: „A fent leírtak alapján településünkön kerti avart égetni tilos!” Hozzátette, hogy a jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben a jegyző hatáskörébe tartozóan a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt eljárás indulhat. A közösségi együttélés szabályait megsértővel szemben 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság, illetve 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.

A település helyi lapja, a Hírmondó májusi számban bővebben is indokolták a tűzgyújtási, égetési tilalom okait. Mint írják, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése alapján: „Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően, 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet megszűnéséig, a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.


Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a település környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 17. § (1) bekezdése alapján „Az ingatlan előtti közterületen és az ingatlan belső részén száraz növényi hulladékot tartós füstölés nélkül égetni minden hónap első péntekjén április 1. és november 30. között 16 és 20 óra között lehet.” Őrbottyánban a veszélyhelyzetre tekintettel az idei évben utolsó alkalommal 2022. május hónap első pénteki napján (május 6-án) az önkormányzat rendeletében meghatározott időpontban volt megengedett a száraz növényi hulladék tartós füstölés nélküli égetése.

Hozzászólás
Előző cikkKormányablakbusz érkezik Őrbottyánba
Következő cikkPünkösdkor is hajózhatunk a Dunakanyarban