Idén is igényelhető szociális tűzifa Letkésen

Ebben az évben is biztosít a letkési önkormányzat szociális tűzifát azoknak a településen élőknek, akik nehezen tudják megoldani a téli tüzelőanyag beszerzését. A helyi önkormányzat a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően 34 erdei köbméter tűzifát tud szétosztani.

Ki jogosult a tűzifa támogatásra?

Aki Letkés községben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él, és a rendeletben foglaltaknak megfelel.

A rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványt kitöltve és a megfelelő igazolásokat csatolva határidőig (2023. december 15.) benyújtja az önkormányzathoz.

Az ingatlan tűzifával fűthető.

Akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 99.750,- Ft/hó/fő, egyedül élő esetén 142.500,- Ft/hó összeget.

Mikor lehet benyújtani a kérelmeket?

A kérelmeket minden év november 01. napjától december 15. napjáig, mely határidő jogvesztő.

Hogyan igényelhető a támogatás?

A Községházán ügyfélfogadási időben formanyomtatványon lehet az igényeket benyújtani a megfelelő igazolásokkal együtt Heinczné Kucsera Annamária ügyintézőnél.

A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Hozzászólás
Előző cikkA legfinomabb házi süteményt keresik Nagybörzsönyben
Következő cikkNovember végéig lehet benyújtani a kárenyhítési kérelmeket