Újra várja a látogatókat a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény

Szeptember 14-én hároméves szünet után újra megnyitotta kapuit a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény. Az ünnepélyes megnyitón köszöntőt mondott Marton Zsolt váci megyéspüspök, valamint dr. Varga Lajos segédpüspök, az Országos Gyűjteményi Központ igazgatója is, aki a most megnyílt Örökség című kiállítást méltatta. A bevezetést követően Koncz Kinga, a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény igazgatójának vezetésével a résztvevőknek lehetősége nyílt az épület bejárására és a kiállítások megtekintésére. A rendezvényen közreműködött Lachegyi Imre furulyán és Reményi Árpád lanton.

Vác városa és az egyházmegye számára is örömhír, hogy a Váci Egyházművészeti Gyűjtemény hároméves szünet után ismét várja a látogatókat. Marton Zsolt köszöntőjében örömét fejezte ki az újranyitás kapcsán, majd az egyházművészet mibenlétét fejtette ki. „Lehet, hogy vannak olyanok, akik nehezen tudják értelmezni, mit jelent az egyházművészet, mire való ez a sok gazdagság, pompa és szépség. Isten maga a szépség, és az egyházművészet célja, hogy ezt a szépséget, még ha töredékesen is, de megpróbálja bemutatni. A Krisztushívő alkotók azért alkottak – és ma is azért teszik-, mert Istent dicsőíteni szeretnék. Egy istenhitből ihletett alkotás bennünket, a tárgy szemlélőit is Isten dicséretére indít.”

A püspök elmondta, hogy az örökkévalóságban majd lélekben és imádságban fogjuk a Teremtőt tisztelni és szeretni, földi életünk során azonban, mivel testből és lélekből vagyunk, szükségünk van a művészetre, hogy megfogjuk a megfoghatatlant, lássuk a láthatatlant. „Az a remény él bennünk, hogy egy ide betérő nem hívő, turista talán megérintődik a széptől, és talán közelebb kerül Istenhez.”

A 18. századi egykori nagypréposti palota épülete egyedülállóan gazdag barokk-rokokó belső díszítőfestésével és változatos hangulatú tereivel önmagában is különleges esztétikai élményt nyújt. A megújult térben az érdeklődők Örökség címmel tekinthetik meg a múzeum új kiállítását, valamint Mária szent neve címmel időszaki kiállítás is várja a látogatókat, melyet a 2023. évi Ars Sacra keresztény fesztivál keretében szeptember 16. és 24. között, a fesztivált követően pedig november 12-ig tekinthetnek meg.

A hároméves szünet egyrészt a koronavírus-járvány, másrészt belső felújítási munkálatok miatt volt szükséges. A Váci Székesegyház felújításának kezdetével az ott berendezett Székesegyházi Kincstár teljes anyagát átszállították az Egyházművészeti Gyűjteménybe, ahol korszerű raktárakat kellett kialakítani a több száz átvett textília számára, azokat savmentes dobozban elhelyezni a megfelelő polcrendszer kialakításával. Gondoskodni kellett a páratartalom, a hőmérséklet állandósításáról is. Ezek a munkafolyamatok alapos beavatkozást jelentettek.

A festmények számára korszerű képakasztós rendszert alakítottak ki, amelyben minden műalkotásnak megfelelő elhelyezést tudnak biztosítani. Ez nem csak könnyebben áttekinthetővé, de a gyűjtemény gondozása szempontjából is jobban hozzáférhetővé, kutathatóvá teszi a festményeket.

„Lépésről lépésre áttekintjük és felülvizsgáljuk a festmények állapotát, illetve a különböző intézményekben jelen levő műtárgyállományt, és amennyiben szükséges, azokat frissítjük, restauráltatjuk” – nyilatkozta Koncz Kinga igazgató.„

A jobb szárnyban galériát szeretnénk működtetni, ennek megfelelően alakítottuk ki az elrendezést. A gyűjtemény belépési pontját áthelyeztük, új fogadóteret alakítottunk ki, amely a nagypréposti palota egykori konyhája volt. Így egy személyes, közvetlen, műtárgyakkal felszerelt enteriőr fogadja a látogatókat.”

A Gyűjtemény ablakainak cseréje 2023 márciusában valósult meg, mely részben a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának 4,5 millió forintos pályázati támogatásából, részben a Váci Egyházmegye saját forrásából lett fedezve. Az épületre további részleges felújítások várnak, többek között a díszterem padlózatának felújítása is tervben van. A Gyűjtemény épületében tematikus időszaki kiállításokat, workshopokat is rendeznek, az épület kertje és termei bérelhetők.

Történeti háttér

A Székesegyházi Kincstár egyidős az 1771-ben felszentelt Székesegyházzal, bár a benne őrzött emlékek egy része ettől régebbi. A Kincstár gyarapítói között több jelentős személyiség van, köztük Kámánházy László püspök (1808-1817), aki a napóleoni háborúk idején, az uralkodó hadi szükségleteinek finanszírozására lefoglalt kincstári műtárgyakat visszaváltotta I. Ferenc királytól. Mindenképp megemlítendő gróf Csáky Károly Emmanuel püspök (1900-1919) is, akinek nevéhez köthető a Kincstár újraalapítása, gyarapítása és a kornak megfelelő felszereléssel, bútorzattal való berendezése. Ő volt az, aki a Kincstárat gyűjteménnyé fejlesztette, sok műtárgyat restauráltatott, és látogathatóvá tette az intézményt.

A mai múzeum megalapítása Keszthelyi Ferenc (1992-2003) püspök idején, 1992-ben történt. Az intézmény első igazgatójának dr. Varga Lajos akkori püspöki titkárt nevezte ki. Ekkor tovább folyhatott a gyűjtemény szervezése, gyűjtéssel, restauráltatással és műleírások készítésével. 1994-ben Pálos Frigyes Leó vette át az igazgatást, aki 2019-ben bekövetkezett haláláig vezette az intézményt. Pálos Frigyes atya elévülhetetlen érdeme a nagypréposti palota épületének belső renoválása.

A Gyűjtemény legfontosabb célkitűzése, hogy a klasszikus gyűjteményi tevékenységet minél eredményesebben folytassa és az Egyházmegye liturgikus, hitéleti és kulturális örökségét minél teljesebben feltárja és megőrizze, mely a gyűjtemény kincseiből kevéssé ismert tárgyakat kíván bemutatni.

Forrás, fotó: Váci Egyházmegyei Gyűjtemény

Hozzászólás
Előző cikkDíjmentes a kerékpár vasúti szállítása az Európai Mobilitási Héten
Következő cikkKerékpárosközpont és ahhoz kapcsolódó kerékpárhálózat épülhet Verőcén