A szelektív után, változik a zöldhulladék gyűjtés rendszere is

Az utóbbi időszakban számos fogyasztói panasz érkezett hozzánk arra vonatkozóan, hogy a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas cserezsákok elszóródtak a közterületen, valamint sok esetben illetéktelen személyek eltulajdonították azokat, továbbá a lakosok kevesellték a számukra általunk átadott, a kihelyezettekkel azonos darabszámú cserezsákok mennyiségét, arra való hivatkozással, hogy nem tudják előre megmondani, mennyi szelektív hulladék keletkezik, illetve bár szeretnének, így nem tudnak több szelektív hulladékot gyűjteni” – reagált a DTkH Nonprofit Kft. megkeresésünkre, a szelektív cserezsákokkal kapcsolatban beállt változással kapcsolatban.

Azt is megtudtuk, hogy változni fog a zöldhulladék házhoz menő begyűjtési rendszere is. Mostantól az önkormányzatoknak fogja átadni a szolgáltató a zöldhulladék gyűjtő zsákokat, a lakosságnak onnan lehet átvennie a teljes éves mennyiséget.

Az utóbbi időben felmerült kérdésekkel kerestük meg a térség hulladékszállítási szolgáltatóját.

Mekkora méretű zsákban lehet kihelyezni a szelektív hulladékot? Hány darab zsákot lehet egyszerre kihelyezni, van-e korlátozás? Miért lépett életbe ez a változtatás?

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (DTkH Nonprofit Kft.) egymillió lakos számára nyújt a jelenleg hatályos hulladéktörvény (Ht.) és Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) által meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást – a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés is ennek körébe tartozik.

Társaságunk a háztartásokban keletkező csomagolási hulladék begyűjtése során eddig cserezsákokat helyezett el az ingatlanoknál az aktív szolgáltatással rendelkező ügyfeleink számára, a lakosok által kihelyezett zsákokkal megegyező darabszámban.

Az utóbbi időszakban azonban számos fogyasztói panasz érkezett hozzánk arra vonatkozóan, hogy a szelektív hulladékok gyűjtésére alkalmas cserezsákok elszóródtak a közterületen, valamint sok esetben illetéktelen személyek eltulajdonították azokat, továbbá a lakosok kevesellték a számukra általunk átadott, a kihelyezettekkel azonos darabszámú cserezsákok mennyiségét, arra való hivatkozással, hogy nem tudják előre megmondani, mennyi szelektív hulladék keletkezik, illetve bár szeretnének, így nem tudnak több szelektív hulladékot gyűjteni.

Vállalatunk megvizsgálta a panaszokat, és úgy döntött, megoldásuk érdekében – a Ht. és az OHKT irányelveit továbbra is betartva – átalakítja a csomagolási hulladék gyűjtésének rendszerét.

Leendő szabályozásunk értelmében ezen hulladékokat a gyűjtés napján korlátlan mennyiségű, bármilyen, „kezelhető” méretű, kereskedelmi forgalomban elérhető vagy a háztartásokban feleslegessé váló tiszta, átlátszó zsákban elhelyezheti a lakosság az ingatlanok előtt. Kiemelten fontos, hogy a zsákok áttetszőek legyenek, mert kollégáink ennek köszönhetően bizonyosodhatnak meg arról, hogy azok csak szelektív hulladékokat – tiszta papírt, műanyagot és fémet – tartalmaznak.

Ezen új intézkedésünkkel közszolgáltatásunk színvonalának emelését biztosítjuk: volumenében növeljük a begyűjtött haszonanyagok mennyiségét, ezzel párhuzamosan pedig csökkentjük a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségét. Megfelelünk továbbá a lakossági igényeknek, így például ügyfeleinknek nem kell előre megtervezniük a szelektíven gyűjtött anyagok mennyiségét.

A környezettudatos szemlélet, egyúttal a szelektív hulladékgyűjtés még hatékonyabb megvalósítása jegyében ugyanakkor szeretnénk felhívni ügyfeleink szíves figyelmét a csomagolási hulladékok megfelelő tömörítésére, vagyis arra kérünk mindenkit, hogy lapítsa össze a műanyag palackokat és flakonokat, az alumínium- és papírdobozokat, hogy azok minél kevesebb helyet foglaljanak, ezáltal pedig minél több hulladék férjen a szelektívgyűjtő-zsákba. Így a háztartások az erre a célra felhasznált műanyag zsákok, tehát például az újonnan keletkező hulladékok mennyiségét is számottevően csökkenthetik, és ezáltal szintén jelentős mértékben járulhatnak hozzá környezetünk védelméhez.

Mi a helyzet a zöldhulladék gyűjtéssel? Marad az alkalmanként két zsák, vagy ebben is változás fog beállni?

Társaságunk a zöldhulladékok begyűjtését kétféle rendszerben valósítja meg. Egyes településeken gyűjtőponton – kötegelve és rendszerezve – helyezhetik el a lakók a keletkezett zöldhulladékot. Más településeken házhoz menő begyűjtés keretében szállítjuk el a zöldhulladékot, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást jogosan igénybe vevő ügyfeleink részére pedig díjmentesen biztosítjuk a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas – zöld színű, DTkH-emblémával ellátott, lebomló műanyag – zsákokat: az OHKT-nak megfelelően gyűjtési alkalmanként kettő darab, ilyen tulajdonságokkal bíró cserezsákot helyezünk ki számukra.

Ez utóbbi eljárási gyakorlatunk során is jelentkeztek azonban a fentiekben már ismertetett problémák, és további gondot jelentett az illegálisan értékesített és megvásárolt zsákok használata is, amelyeket nem szállítunk el. Mindez szintén számos fogyasztói panaszt eredményezett.

Erre nyújt megoldást az az intézkedésünk, miszerint az önkormányzatoknak adjuk át díjmentesen a települések aktív szolgáltatással rendelkező ingatlanjai számára vállalatunk által biztosított zöldhulladékzsákok teljes éves mennyiségét, amelyet az önkormányzatok osztanak ki az ingatlantulajdonosoknak – amennyiben igénylik, társaságunk segítségével.

Új rendszerünk bevezetésének köszönhetően a zöldhulladékgyűjtő zsákok – továbbra is térítésmentesen – immár valamennyi, közszolgáltatásra jogosult ingatlanhasználóhoz eljutnak majd. Az esetlegesen át nem vett zsákokat egyúttal az önkormányzat díjmentesen azon ingatlantulajdonosok részére adja át, akiknek nem elegendő az éves mennyiség, így ezen ügyfeleinknek nem szükséges a jövőben többletzsákot vásárolniuk.

Korábban közzétettek egy tájékoztatót, miszerint „A szolgáltató, Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a hulladékszállítási közszolgáltatási feladatait akkor tudja ellátni a közszolgáltató maradéktalanul, amennyiben az utak hulladékgyűjtő gépjárművel biztonságosan járhatóak.” A lakosok jelzései alapján nem volt egyértelmű, hogy egészen pontosan mire értették ezt. Nincs explicit leírva, hogy mi miatt nem biztonságos egy út. Pontosan mit értettek ez alatt?

Az elmúlt időszakban előfordult, hogy a begyűjtés napján ónos esőzés, illetve havazás miatt nem voltak megfelelőek az útviszonyok, így a balesetveszélyes utakon egyes településrészekből vagy utcákból – kollégáink, valamint az utakon közlekedők egészségének, továbbá az ingatlanok és a parkoló autók védelme érdekében – nem tudtuk maradéktalanul elszállítani a hulladékokat. Ezekben az esetekben a hulladékszállítást a következő gyűjtés alkalmával, illetve akkor végezzük el, amikor az érintett területek útjai már járhatóak, a pótlás alkalmával pedig ügyfeleink bármilyen zsákban kihelyezhetik a keletkezett többlethulladékot a tárolóedények mellé.

Társaságunk a munka törvénykönyvében, valamint a munkavédelmi jogszabályokban rögzített hatályos rendelkezéseknek megfelelően jár el, így maradéktalanul betartja és munkavállalóival betartatja például azon előírást is, miszerint hegyvidéki balesetveszélyes utakon semmilyen teherautó nem közlekedhet. Így tehát vállalatunk gépjárművezetői nem hajthatnak be hulladékgyűjtő járműveinkkel azokra az utakra, ahol a helyszínen tapasztalt viszonyok miatt a saját megítélésük alapján nem biztosítottak a biztonságosan elvégezhető hulladékbegyűjtés feltételei. Munkatársaink természetesen minden ilyen esetet fotóval dokumentálnak, amelyet igény esetén továbbítunk az önkormányzatok számára.

A társaságunkkal kötött közszolgáltatási szerződés IV. j.) pontjában az önkormányzatok vállalták azt a kötelezettséget, miszerint biztosítják, hogy vállalatunk a helyi közutakon elvégezhesse a hulladékok gyűjtését, szállítását, ezért előzetes értesítésünk alapján gondoskodnak a szállítási útvonalakra benyúló, a szabványos hulladékszállító járművek mozgását akadályozó, azokban károkat okozó ágak levágásáról, továbbá biztosítják a vonatkozó ütemtervekben meghatározottak szerinti hóeltakarítást és síkosságmentesítést.

Éppen ezért kérjük, hogy az önkormányzati utakon szíveskedjenek mindenkor elvégezni a hó- és síkosságmentesítést – szíveskedjenek biztosítani a megfelelő útviszonyokat a hulladékszállítást végző gépjárműveink számára. A lakosságot pedig arra kérjük, ne parkoljanak a szűk utcák mindkét oldalán, mert hulladékszállító járataink csak így tudnak azokba bekanyarodni.

A fenti változásokkal kapcsolatban társaságunk 2022. január 19-én 18 órakor lakossági fórumot tart a váci Madách Imre Művelődési Központban, a kötetlen beszélgetésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Fotó: zebegeny.hu

Hozzászólás
Előző cikkA málenkij robot dunakanyari áldozataira emlékeztek Nagymaroson
Következő cikkFesztivállá nőtte ki magát a vácrátóti kocsonya piknik