Tényekkel cáfolja a baloldal ijesztgetését a DMRV

Hamis állításokkal van tele a sajtó az utóbbi hetekben. Az ellenzéki portálok a gödi Samsung-gyár vízellátásával kapcsolatos fejlesztésre ugrottak rá, de hiteles forrásból érkező információkat eddig senki nem közölt. A szolgáltató válaszolt, mutatjuk!

Nem igaz az, hogy a gödi Samsung-gyár vízellátását úgy oldanák meg, hogy szennyvízzel kevernék a város ivóvizét. Megkerestük a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-t (DMRV), aki készséggel állt rendelkezésünkre.

A lényeg: adott egy projekt, amit a kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, száz százalékos hazai költségvetési támogatásból, mintegy 32 milliárd forintból valósít meg. A pályázat a gödi ipari-innovációs terület fejlesztését jelenti. A víziközmű hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a DMRV között létrejött egy támogatási szerződés, a kormány pedig kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a projektet.

A terület, vagyis a Samsung-gyár víziközmű-ellátásának érdekében több főművi fejlesztésre is szükség van. Az igényelt ivóvízmennyiség biztosításához szükséges újonnan létesülő felszíni vízkivételi mű és a hozzá tartozó ivóvíz tisztítási technológia, a továbbításához pedig ivóvíz távvezetéket kell építeni.

A projekt első ütemében a Vác, Déli és Forte ipari vízbázisok és a vízbázis területén meglévő ipari vízellátó hálózat rekonstrukciója valósul meg, valamint megépítik az ipari víz továbbításához szükséges távvezetéket. A későbbiekben a felszíni vízhez tartozó iparivíz-tisztítási technológia is kiépül.

A DMRV kiemelte, hogy a kutak vízminősége ugyan kielégíti az ivóvízzel szemben támasztott követelményeket, de hangsúlyozta, hogy az ivóvíz és az iparivíz közművei egymástól függetlenek, a vizek egymással nem keverednek, sem a vízműtelepen, sem a távvezetékekben. Nem kerülhet tehát a meglévő vízbázis kútjaiból az ott termelt víz az ivóvízhálózatba.

Az ipari park kommunális szennyvizei a meglévő távvezetéken keresztül jutnak el a váci szennyvíztisztító telepre, melynek fejlesztése során a tervezők a keletkező szennyvízmennyiséggel már számoltak. A váci szennyvíztisztító telep regionális feladatokat lát el, ezért Vácon kívül még tizenhat település szennyvizét tisztítja, melynek jelenleg zajlik a teljes felújítása. A beérkező szennyvizek minél tökéletesebb, határérték alatti tisztítása jogszabályi kötelezettség.

Mint írják: a talajvíz állapota szempontjából Vác és környéke kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területnek minősül. A fejlesztés révén a szennyvíztisztító telep alkalmas lesz a jogszabályi előírások megfelelő kielégítésére. A projekt eredményeképpen tökéletesebben tisztított szennyvíz kerülhet vissza a természetbe, így csökkentve a környezeti terhelést a Duna, mint befogadó vízminőségének garantálásával, és eleget fog tenni a szennyezés megelőzésén alapuló vízbázis-védelem elvének.

A gödi ipari területen keletkező előtisztított ipari szennyvizek elvezetése – a kommunális szennyvizektől elkülönülten – új ipari szennyvíztávvezeték építésével fog megvalósulni. Az előtisztított ipari szennyvizek fogadása, kezelése a meglévő váci szennyvíztisztító telep mellett, egy új szennyvíztisztító telepen fog megtörténni.

Az ivó- és ipari víz, valamint ipari szennyvíz távvezetékek nyomvonala Göd, Sződliget és Vác települések bel- és külterületi részét fogja érinteni. Kialakításuknál az egyik fő tervezési szempont azok közterületeken történő vezetése. A távvezetékek építése a jelenleg rendelkezésre álló legkorszerűbb csőanyagokból, illetve technológia alkalmazásával valósul meg a legnagyobb üzembiztonságot biztosítva. Ezáltal a nyomvonal mentén esetlegesen előforduló, meghibásodásokból eredő károk kockázata minimalizálható.

A távvezetékek eredeti tervezett nyomvonala keresztülhalad Göd, Nevelek településrészen, melynek szennyvízelvezetése egy független, különálló projekt.

Jelenleg a vízjogi engedélyezési tervek készítése van folyamatban, mely során a tervezők bevonásával a Nevelek településrészt elkerülő, alternatív nyomvonal lehetőségének vizsgálata is zajlik. A teljes projekt befejezése 2024. tavaszára várható. A beruházás megvalósításával meglévő felhasználóink ellátásbiztonsága nem sérül, hanem javul, hiszen a meglévő kapacitások továbbra is teljes mértékben rendelkezésre fognak állni, a mintegy 7000 m3/nap plusz új, további kiépítendő kapacitás mellett – írja a szolgáltató.

Hozzátette: a DMRV Zrt. több, mint 90 éves történelme során mindent megtett a térség vízigényének legmagasabb színvonalú kiszolgálása, valamint a környezettudatos szennyvízelvezetése és tisztítása érdekében. Az ivóvíz minősége minden ellátott településen kifogástalan és a jövőben is az lesz. Társaságunk küldetése a működtetésében lévő víziközművek felelősségteljes, fenntartható üzemeltetése, különös tekintettel az ellátott felhasználóinak érdekeire, valamint a környezet védelmére.

Fotó: MTI

Hozzászólás
Előző cikkKarácsonyi manók lepték el Galgagyörköt
Következő cikkBetlehemet állítottak Kisnémediben